gbasara anyị

Anyị kwere na site eweta ọnụ bantere ahu ike umu mmadu na teknoloji uzo di nma, ma kwa meka ọgwụ na ahụ ike ga n'ebe nile (iputa atomato na otito na obodo nile).,na Uzo eweta uto n'ọdịnihu na ọganihun'uzo nke ahu ike.

ọtụtụ dijitalụ di mkpa nke lekwasịrị ndi achọọ onye ga elekota oge ahụ ike ha ma kwa ndi na eweta na na elekota ahc ike umu mmadụ.Na enyemaka eme ka di na achọọ.elekota ahụ ike mgbe ahụ ike na diri ma kwa di na eweta ndi ọrụ,Ebummobi anyị bu eji teknology n'ụzọ kasị nma,belata nsogbu di na ahụ ike na kwa ihe di ụzọ

Na ịghọta ihe mmetụta osisa basara anyi,Ebe a bu foto nsogbu nke anyi choputara ma kwa dozi:

Anyị na na eweta ngwota nye ndi ahụ ike ha adịrị ma kwa ndi chọrọ elekọta ndi na enweghi ahụ ike site na nnyemaka nke anyị na enye n'ụzọ di mma ma kwa n'ụzọ nke ga abanye ndi mmadụ na obodo nile.

Anyị bu ndi MEDx ehealthcenter, nwere ndi nwere ọgụgụ isi, ndi mara otú eji emmekọrita site n'etiti onye ahia anyi...ma kwa mere ka onye ahia anyi were obi isi ike na ụlọ ọrụ anyi

Anyị na enyeru aka na mmekọrịta ndi mmadụ na-enyekwarụ aka na-ikwuleru nakwa ikwado ndi otú anyi.Anyị na enyekwarị aka na mmekorịta ndi-afụ maka arụ mmadụ, n'ime obodo na kwa na mba ofesi.

ụfọdụ uru na mmekorịta a bụ ndi a :

About us EPD